HKFC Squash Section Ladder Latest Matches (up to 19-Jun-18)
Position 1/1/2018  Position      
 No. Player               played since  Last Played Change No Date  Challenger Score Challenged
1 Raymond Chiu 4 19-Jun-18 None 1 19-Jun Dick Lau (▲60) 3 0 Ho Ming Chiu (▼1)
2 Eric Ho 15 19-Jun-18 4 ▸ 2 2 19-Jun Eric Ho (▲2) 2 3 Raymond Chiu (▬)
3 Ho Fai Chiu 5 19-Jun-18 None 3 19-Jun Wilson Chan (▲10) 2 3 Vincent Yu (▬)
4 Dick Lau 4 19-Jun-18 64 ▸ 4 4 19-Jun Anson Wong (▬) 0 3 Ho Fai Chiu (▬)
5 Ho Ming Chiu 3 19-Jun-18 4 ▸ 5 5 19-Jun Lincoln Chan (▬) 0 3 Andrew Ward (▬)
6 Andrew Ward 9 19-Jun-18 None 6 19-Jun Wong King Yat (▬) 0 3 Dick Lau (▬)
7 Lincoln Chan 4 19-Jun-18 6 ▸ 6 7 19-Jun Haywood Lau (▬) 0 3 Ho Ming Chiu (▬)
8 Peter Tsang 6 19-Jun-18 None 8 19-Jun Peter Tsang (▲1) 1 3 Eric Ho (▬)
9 James Zhang 21 28-May-18 6 ▸ 7 9 19-Jun Keith Frith (▬) 0 3 Raymond Chiu (▬)
10 Malcolm Kerr 8 13-Jun-18 None 10 19-Jun Tim Fan (▬) 0 3 Vincent Yu (▬)
11 Vincent Yu 12 19-Jun-18 None 11 19-Jun Julian Tanner (▼1) 0 3 Wilson Chan (▲3)
12 Haywood Lau 5 19-Jun-18 11 ▸ 11 12 18-Jun Julian Ragless (▲2) 3 1 Roger Liden (▼1)
13 Keith Frith 3 19-Jun-18 None 13 16-Jun Arthur M P Wong (▲110) 3 2 Anson Wong (▼1)
14 Sean Soo 4 28-May-18 None 14 13-Jun Leo Kwok (▲4) 1 3 Malcolm Kerr (▬)
15 Tim Fan 12 19-Jun-18 14 ▸ 14 15 13-Jun Michael Tsang (▲10) 1 3 Leo Kwok (▬)
16 Anthony Chu 3 3-Mar-18 None 16 13-Jun Ashwin Padgaonkar (▲36) 3 0 Nick Schultz (▼1)
17 Wilson Chan 21 19-Jun-18 26 ▸ 16 17 13-Jun Nick Schultz (▲10) 2 3 Jonathan Barton (▬)
18 Leo Kwok 4 13-Jun-18 20 ▸ 16 18 13-Jun Michael Tsang (▲66) 3 1 Martin Wright (▼1)
19 Phil Head 1 2-Jun-18 None 19 11-Jun Martin Wright (▬) 0 3 Nick Organ (▬)
20 Carmen Lee 0 9-Dec-17 None 20 11-Jun Anson Wong (▬) 0 3 Keith Frith (▬)
21 Bob Wasyliw 8 28-May-18 23 ▸ 17 21 11-Jun Lawrence Lee (▲10) 1 3 Edward Griffiths (▬)
22 Terence Teo 1 21-Feb-18 139 ▸ 12 22 9-Jun Paul Errington (▬) 0 3 Colin Owen (▬)
23 David Champion 9 28-May-18 21 ▸ 21 23 7-Jun Martin Wright (▲2) 2 3 David Murray (▬)
24 Simon Ho 11 28-May-18 None 24 7-Jun Julian Ragless (▲2) 2 3 Roger Liden (▬)
25 Paul L Y Ng 21 3-Jun-18 None 25 6-Jun Nick Organ (▲7) 3 2 Paul Errington (▼1)
26 Julian Ragless 67 18-Jun-18 26 ▸ 24 26 6-Jun Himmy Yeung (▲2) 1 3 Anson Wong (▬)
27 Roger Liden 10 18-Jun-18 24 ▸ 25 27 6-Jun Himmy Yeung (▲8) 2 3 Gary Lam (▬)
28 Julian Tanner 31 19-Jun-18 26 ▸ 27 28 6-Jun Gary Lam (▲1) 1 3 Anson Wong (▬)
29 Ajay Hazari 24 28-May-18 None 29 6-Jun Himmy Yeung (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
30 Brian Macdougall 8 29-May-18 34 ▸ 27 30 6-Jun Gary Lam (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
31 Arthur M P Wong 2 16-Jun-18 140 ▸ 30 31 6-Jun Wilson Chan (▲3) 3 0 Anson Wong (▼1)
32 Anson Wong 27 19-Jun-18 31 ▸ 31 32 4-Jun Michael Zimmermann (▲2) 2 3 Pieter Le Roux (▬)
33 Ashwin Khosa 6 29-May-18 None 33 4-Jun Nick Schultz (▬) 0 3 Jonathan Barton (▬)
34 Jonathan Barton 18 13-Jun-18 None 34 3-Jun Julian Tanner (▬) 2 3 Paul L Y Ng (▬)
35 Gary Lam 12 6-Jun-18 None 35 2-Jun David Cross (▲10) 1 3 Phil Head (▬)
36 Edward Griffiths 13 11-Jun-18 None 36 31-May David Cross (▲3) 1 3 Nam Chan (▬)
37 Himmy Yeung 11 6-Jun-18 37 ▸ 35 37 31-May Stephen Glover (▲23) 3 1 Martin Wright (▼1)
38 Jeff Leung 2 28-May-18 None 38 30-May paul errington (▬) 0 3 colin owen (▬)
39 Ashwin Padgaonkar 2 13-Jun-18 73 ▸ 37 39 29-May Jonathan Barton (▬) 2 3 Ashwin Khosa (▬)
40 Nick Schultz 18 13-Jun-18 37 ▸ 38 40 29-May Brian Macdougall (▲7) 3 0 Julian Ragless (▼1)
41 Stanley Szeto 5 3-May-18 None 41 28-May Alex Barmont (▬) 0 3 Ho Fai Chiu (▬)
42 Pieter Le Roux 7 4-Jun-18 None 42 28-May Graham Mountford (▬) 0 3 Andrew Ward (▬)
43 Michael Zimmermann 7 4-Jun-18 40 ▸ 38 43 28-May Lincoln Chan (▲5) 3 1 James Zhang (▼1)
44 Oliver Weisberg 12 28-May-18 37 ▸ 37 44 28-May James Li (▲10) 1 3 Wong King Yat (▬)
45 Alex Barmont 8 28-May-18 39 ▸ 39 45 28-May David Champion (▬) 0 3 Haywood Lau (▬)
46 Allen Lam 2 28-May-18 40 ▸ 40 46 28-May Peter Tsang (▲6) 3 1 Malcolm Kerr (▼1)
47 Dave Robinson 3 28-May-18 None 47 28-May Terry Lo (▲10) 2 3 Eric Ho (▬)
48 David Cross 7 2-Jun-18 53 ▸ 43 48 28-May Keith Frith (▲91) 3 0 Sean Soo (▼1)
49 Tim Harrison 7 28-May-18 42 ▸ 42 49 28-May Oliver Weisberg (▬) 0 3 Raymond Chiu (▬)
50 Terry Lo 2 28-May-18 None 50 28-May Allen Lam (▬) 0 3 Tim Fan (▬)
51 Graham Mountford 2 28-May-18 None 51 28-May Tim Harrison (▬) 0 3 Vincent Yu (▬)
52 Nam Chan 8 31-May-18 None 52 28-May Himmy Yeung (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
53 Niki Chan 3 27-May-18 43 ▸ 44 53 28-May Nick Schultz (▬) 0 3 Julian Tanner (▬)
54 Jason Brown 1 24-Mar-18 83 ▸ 34 54 28-May Dallas Reid (▬) 0 3 Ho Fai Chiu (▬)
55 Sun Phatraprasit 0 6-Jun-17 None 55 28-May Ray Man (▲50) 3 0 Arthur Maloy (▼1)
56 Stuart Gates 3 24-Mar-18 None 56 28-May Anson Wong (▲5) 3 0 Ashwin Khosa (▼1)
57 Rishad Schaefer 1 24-Mar-18 None 57 28-May Suberna Shringla (▬) 0 3 Andrew Ward (▬)
58 Rajesh Nihalani 0 19-Dec-17 120 ▸ 22 58 28-May Graham Mountford (▲52) 3 1 Nam Chan (▼1)
59 Colin Owen 11 9-Jun-18 None 59 28-May Dave Chan (▬) 0 3 James Zhang (▬)
60 Michael Chin 1 31-Jan-18 None 60 28-May Martin Mrosek (▬) 0 3 Dick Lau (▬)
61 Romain Chatte 5 28-May-18 64 ▸ 54 61 28-May Wong King Yat (▲78) 3 0 Vinod Harjani (▼1)
62 T K Yeung 0 9-Oct-17 59 ▸ 21 62 28-May Arun Kirpalani (▲10) 1 3 Ho Ming Chiu (▬)
63 Mariko Tam 2 20-May-18 54 ▸ 54 63 28-May Karlson Wong (▬) 0 3 Julian Ragless (▬)
64 Dallas Reid 4 28-May-18 60 ▸ 60 64 28-May TK Yeung (▬) 0 3 Haywood Lau (▬)
65 Eli Bitan 2 7-May-18 None 65 28-May Ajay Hazari (▲2) 1 3 David Champion (▬)
66 Krzysztof Kostienko 6 28-May-18 61 ▸ 61 66 28-May Michael Zimmermann (▬) 0 3 Peter Tsang (▬)
67 Bob Crawford 5 20-Feb-18 None 67 28-May Robert Baseball Jones (▬) 0 3 Malcolm Kerr (▬)
68 Jason Lam 0 3-Oct-17 33 ▸ 20 68 28-May Terry Lo (▲47) 3 1 David Cross (▼1)
69 Gergo Schlosser 1 22-Feb-18 57 ▸ 47 69 28-May Bob Wasyliw (▲6) 1 3 Eric Ho (▬)
70 Adrian Ng 1 28-May-18 74 ▸ 64 70 28-May Krzysztof Kostienko (▬) 0 3 Sean Soo (▬)
71 Andrew Wood 0 9-Dec-17 44 ▸ 28 71 28-May Jay Kramer (▬) 0 3 Oliver Weisberg (▬)
72 Kenneth Lo 4 17-Apr-18 None 72 28-May Paul L Y Ng (▬) 0 3 Raymond Chiu (▬)
73 John Thompson 5 17-Apr-18 63 ▸ 63 73 28-May Allen Lam (▲49) 3 0 Dave Robinson (▼1)
74 James Osmund 3 3-Apr-18 None 74 28-May Lawrence Lee (▬) 0 3 Tim Fan (▬)
75 William Fan 4 27-Apr-18 68 ▸ 69 75 28-May Adrian Ng (▲10) 1 3 Tim Harrison (▬)
76 Vikram Lulla 5 10-Apr-18 99 ▸ 65 76 28-May Jeff Leung (▬) 0 3 Vincent Yu (▬)
77 Adrian Long 0 8-Aug-17 None 77 28-May Henry Ng (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
78 Manoj Nihalani 0 9-Dec-17 None 78 28-May Romain Chatte (▲10) 1 3 Julian Tanner (▬)
79 Nick Wong 0 9-Dec-17 143 ▸ 42 79 28-May Rahul Dansanghani (▲10) 1 3 Vinod Harjani (▬)
80 Ritchard Hood 2 8-May-18 85 ▸ 75 80 28-May Peter Tsang (▲42) 3 1 Tim Fan (▼1)
81 George Chan 0 14-Aug-17 72 ▸ 32 81 28-May Sean Soo (▲2) 3 2 Tim Fan (▼1)
82 Hugh Dyus 0 13-Jun-17 38 ▸ 21 82 28-May Simon Ho (▲4) 3 1 Paul L Y Ng (▼1)
83 Steven Vartanian 2 22-May-18 88 ▸ 78 83 27-May Nam Chan (▲2) 3 2 Niki Chan (▼1)
84 Mark Squires 2 20-Mar-18 68 ▸ 64 84 26-May Paul L Y Ng (▲2) 3 2 Roger Liden (▼1)
85 Vincent Cheung 0 15-Jun-16 13 ▸ 9 85 25-May Nick Schultz (▬) 0 3 Julian Ragless (▬)
86 Chris Caves 1 24-Mar-18 None 86 25-May Eddie Wu (▲1) 3 0 Martin Wright (▼1)
87 Michael Tsang 3 13-Jun-18 96 ▸ 86 87 25-May Edward Griffiths (▲6) 1 3 David Champion (▬)
88 Wong King Yat 3 19-Jun-18 88 ▸ 88 88 25-May Edward Griffiths (▬) 0 3 David Champion (▬)
89 Vinod Harjani 4 28-May-18 None 89 24-May Paul Errington (▬) 0 3 David Murray (▬)
90 Henry Ng 2 28-May-18 83 ▸ 83 90 24-May Simon Ho (▲9) 3 2 Julian Ragless (▼1)
91 Lawrence Lee 2 11-Jun-18 99 ▸ 89 91 23-May Ashwin Khosa (▲44) 3 1 Ajay Hazari (▼1)
92 Suberna Shringla 2 28-May-18 88 ▸ 88 92 23-May Alex Barmont (▲1) 1 3 Edward Griffiths (▬)
93 Jurg Niederberger 2 16-May-18 None 93 23-May Gary Lam (▲8) 3 0 Anson Wong (▼1)
94 Robert Baseball Jones 2 28-May-18 88 ▸ 88 94 23-May Julian Tanner (▲1) 3 2 Julian Ragless (▼1)
95 David Murray 9 7-Jun-18 None 95 22-May Steven Vartanian (▲10) 1 3 Nick Schultz (▬)
96 Nick Organ 5 11-Jun-18 None 96 21-May Nick Schultz (▲8) 1 3 Jonathan Barton (▬)
97 Paul Errington 13 9-Jun-18 94 ▸ 94 97 20-May Mariko Tam (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
98 Martin Wright 15 13-Jun-18 96 ▸ 97 98 21-May Ajay Hazari (▲1) 1 3 Julian Ragless (▬)
99 Eddie Wu 4  None 99 19-May Simon Ng (▬) 0 3 Edward Griffiths (▬)
100 Stephen Glover 2 31-May-18 118 ▸ 95 100 19-May Paul L Y Ng (▲4) 3 2 Julian Ragless (▼1)
101 Jason Waldie 0 26-Sep-17 None 101 18-May Robert Baseball Jones (▲74) 3 1 David Murray (▼1)
102 Eashwar Krishnan 0 28-May-17 None 102 18-May Michael Tsang (▬) 1 3 James li (▬)
103 Steve Gollop 3 3-Apr-18 91 ▸ 89 103 18-May Martin Wright (▲1) 3 2 Eddie Wu (▼1)
104 Dave Chan 2 28-May-18 100 ▸ 100 104 18-May Bob Wasyliw (▲30) 3 2 Julian Ragless (▼1)
105 Arun Kirpalani 1 28-May-18 None 105 17-May Simon Ho (▲4) 1 3 Julian Ragless (▬)
106 Karlson Wong 1 28-May-18 101 ▸ 101 106 16-May Suberna Shringla (▲20) 3 1 Jurg Niederberger (▼1)
107 Kien Ng 0 17-May-17 None 107 16-May Roger Liden (▲3) 3 1 Julian Ragless (▼1)
108 Elliot Froidevaux 0 11-Jun-16 17 ▸ 18 108 14-May Julian Tanner (▲2) 2 3 Julian Ragless (▬)
109 Azhar Rafee 0 5-Oct-17 None 109 14-May Julian Ragless (▲3) 3 2 Jonathan Barton (▼1)
110 Marc Meldrum 0 24-Apr-17 None 110 14-May Edward Griffiths (▬) 1 3 Pieter Le Roux (▬)
111 Kari Pahlman 0 24-May-17 83 ▸ 73 111 14-May Edward Griffiths (▬) 0 3 Pieter Le Roux (▬)
112 Thomas Tang 0 9-Dec-17 137 ▸ 91 112 13-May David Murray (▲12) 3 0 Paul Errington (▼1)
113 Charles Li 2 24-Mar-18 None 113 13-May Lee Robinson (▲5) 3 0 Fook Aun Chew (▼1)
114 Neil Roberts 0 30-Jul-17 84 ▸ 83 114 12-May Edward Griffiths (▲7) 1 3 David Champion (▬)
115 Mark Sutcliffe 0 24-Jun-17 80 ▸ 81 115 11-May Wilson Chan (▲1) 3 0 Anson Wong (▼1)
116 Ray Man 1 28-May-18 163 ▸ 113 116 11-May Edward Griffiths (▬) 2 3 Tim Harrison (▬)
117 Arthur Maloy 1 28-May-18 113 ▸ 114 117 11-May Tim Harrison (▲5) 3 2 Edward Griffiths (▼1)
118 Lee Robinson 2 13-May-18 117 ▸ 112 118 11-May Simon Ho (▲10) 2 3 Julian Ragless (▬)
119 Fook Aun Chew 4 13-May-18 112 ▸ 113 119 11-May Martin Wright (▬) 1 3 Eddie Wu (▬)
120 Rob P. Jones 0 14-Sep-17 92 ▸ 93 120 10-May Michael Zimmermann (▲13) 3 1 Alex Barmont (▼1)
121 Guy Norman 0 17-May-17 None 121 9-May David Murray (▬) 0 3 Paul Errington (▬)
122 Mike Tsang 0 7-Jun-17 81 ▸ 82 122 9-May Ajay Hazari (▲1) 1 3 Julian Ragless (▬)
123 KL Ho 0 29-May-17 93 ▸ 83 123 8-May Ritchard Hood (▲10) 2 3 David Cross (▬)
124 Rob F. Jones 0 16-Feb-17 None 124 8-May Julian Tanner (▲3) 3 0 Julian Ragless (▼1)
125 Bjorn Fjelddahl 0 26-Jan-17 None 125 7-May Eli Bitan (▬) 0 3 Julian Tanner (▬)
126 Wilson Li 0 29-Jun-17 None 126 6-May Malcolm Kerr (▬) 2 3 James Zhang (▬)
127 Martin Mrosek 1 28-May-18 124 ▸ 124 127 5-May Simon Ho (▲10) 2 3 Jonathan Barton (▬)
128 Gemma Sung 1 24-Mar-18 None 128 3-May Stanley Szeto (▲4) 1 3 Julian Ragless (▬)
129 Damien Laracy 1 24-Mar-18 120 ▸ 121 129 1-May Julian Ragless (▲1) 3 2 Paul L Y Ng (▼1)
130 Rodrigo Quan 1 2-Apr-18 134 ▸ 124 130 30-Apr Paul Errington (▲10) 1 3 Colin Owen (▬)
131 Euan Soo 0 3-Apr-16 95 ▸ 22 131 28-Apr Paul L Y Ng (▲2) 3 1 Julian Ragless (▼1)
132 Dean Thompson 0 15-Oct-16 66 ▸ 56 132 27-Apr Ashwin Khosa (▲3) 3 0 William Fan (▼1)
133 Jack Law 0 3-Dec-16 83 ▸ 73 133 27-Apr Simon Ho (▲10) 2 3 Julian Ragless (▬)
134 Harold Low 0 25-Aug-17 119 ▸ 109 134 25-Apr Julian Ragless (▲3) 3 1 Ajay Hazari (▼1)
135 Simon Ng 2 19-May-18 131 ▸ 131 135 25-Apr Nick Organ (▬) 0 3 Martin Wright (▬)
136 Jukka Hakli 0 15-Oct-16 None 136 24-Apr Julian Tanner (▲1) 1 3 Paul L Y Ng (▬)
137 Gillem Tulloch 0 9-Dec-17 136 ▸ 126 137 24-Apr Sean Soo (▲4) 2 3 Tim Fan (▬)
138 Charles Ko 1 13-Apr-18 132 ▸ 132 138 23-Apr Andrew Ward (▲4) 3 2 James Zhang (▼1)
139 Tom Keenan 0 26-Aug-17 None 139 23-Apr Ajay Hazari (▲3) 3 0 Paul L Y Ng (▼1)
140 Alex Berriman 0 21-Jan-16 72 ▸ 73 140 23-Apr Paul L Y Ng (▲2) 3 2 Julian Ragless (▼1)
141 Philip Ting 0 17-Feb-16 None 141 23-Apr Nick Organ (▲13) 3 0 Paul Errington (▼1)
142 Jay Kramer 1 28-May-18 139 ▸ 139 142 23-Apr Simon Ho (▲10) 2 3 Jonathan Barton (▬)
143 Channi Matharu 1 24-Mar-18 None 143 23-Apr Julian Tanner (▬) 2 3 Julian Ragless (▬)
144 Paul Simons 2 24-Mar-18 None 144 21-Apr Ashwin Padgaonkar (▲12) 3 0 William Fan (▼1)
145 Thomas Cheung 0 7-Nov-16 136 ▸ 137 145 21-Apr Anson Wong (▲2) 3 2 Wilson Chan (▼1)
146 Michael Rinaldi 1 4-Jan-18 139 ▸ 132 146 21-Apr Anson Wong (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
147 Nigel Steffensen 0 9-Dec-17 136 ▸ 135 147 20-Apr Eddie Wu (▲30) 3 2 Martin Wright (▼1)
148 Renee Wu 1 24-Mar-18 153 ▸ 143 148 20-Apr Bob Wasyliw (▬) 0 3 Julian Ragless (▬)
149 Russell Kuan 0 9-Dec-17 139 ▸ 138 149 19-Apr Dave Robinson (▲46) 3 0 Edward Griffiths (▼1)
150 Paige Hill 1 28-Mar-18 155 ▸ 145 150 19-Apr Julian Ragless (▬) 2 3 Roger Liden (▬)
151 Zach Ho 1 24-Mar-18 None 151 18-Apr Leo Kwok (▲10) 2 3 Malcolm Kerr (▬)
152 James Li 4 28-May-18 161 ▸ 151 152 18-Apr Steven Vartanian (▬) 0 3 Ashwin Khosa (▬)
153 Phil Chau 1 20-Jan-18 None 153 18-Apr Ajay Hazari (▲2) 1 3 Julian Ragless (▬)
154 Rahul Dansanghani 1 28-May-18 160 ▸ 150 154 17-Apr John Thompson (▬) 2 3 Kenneth Lo (▬)
155 Peggy Chan 1 24-Mar-18 143 ▸ 143 155 17-Apr Ashwin Khosa (▲89) 3 1 Simon Ho (▼1)
156 Nicky Millar 1 24-Mar-18 144 ▸ 144 156 17-Apr Colin Owen (▲21) 3 0 Nick Schultz (▼1)
157 Nicole Cheung 1 24-Mar-18 None 157 17-Apr Stanley Szeto (▲6) 1 3 Julian Ragless (▬)
158 Iris Sung 1 24-Mar-18 147 ▸ 147 158 16-Apr Julian Tanner (▲8) 3 2 Paul L Y Ng (▼1)
159 Wai Ming LAM 1 24-Mar-18 152 ▸ 148 159 16-Apr Simon Ho (▬) 0 3 Julian Ragless (▬)
160 Uma Bery 1 24-Mar-18 148 ▸ 149 160 16-Apr Simon Ho (▬) 0 3 Julian Ragless (▬)
161 Alyssa Ho 1 24-Mar-18 149 ▸ 149 161 15-Apr Paul Errington (▲3) 1 3 Martin Wright (▬)
162 Caeli Robinson 1 24-Mar-18 151 ▸ 151 162 14-Apr James Zhang (▲1) 1 3 Ho Fai Chiu (▬)
163 TK Yeung 1 28-May-18 161 ▸ 161 163 13-Apr Charles Ko (▬) 0 3 Anson Wong (▬)
164  0   164 12-Apr James Li (▬) 0 3 Anson Wong (▬)
165  0   165 12-Apr James Li (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
166  0   166 12-Apr Anson Wong (▬) 0 3 Wilson Chan (▬)
167  0   167 11-Apr Jurg Niederberger (▬) 0 3 John Thompson (▬)
168  0   168 10-Apr Nick Schultz (▲10) 1 3 Jonathan Barton (▬)
169  0   169 10-Apr Vikram Lulla (▲34) 3 1 Colin Owen (▼1)
170  0   170 8-Apr Julian Ragless (▲2) 3 0 Paul L Y Ng (▼1)
171  0   171 7-Apr Wilson Chan (▲2) 1 3 David Champion (▬)
172  0   172 7-Apr Paul Errington (▬) 0 3 David Murray (▬)
173  0   173 6-Apr Julian Ragless (▬) 2 3 Paul L Y Ng (▬)
174  0   174 6-Apr Wilson Chan (▲3) 1 3 David Champion (▬)
175  0   175 5-Apr Gary Lam (▬) 0 3 Anson Wong (▬)
176  0   176 4-Apr Ajay Hazari (▲4) 2 3 Julian Ragless (▬)
177  0   177 3-Apr John Thompson (▲3) 3 1 James Osmund (▼1)
178  0   178 3-Apr Paul L Y Ng (▲2) 3 2 Julian Ragless (▼1)
179  0   179 3-Apr Steve Gollop (▲2) 1 3 Martin Wright (▬)
180  0   180 2-Apr Rodrigo Quan (▲10) 1 3 Oliver Weisberg (▬)
181  0   181 2-Apr Vikram Lulla (▲10) 1 3 Colin Owen (▬)
182  0   182 1-Apr Malcolm Kerr (▲4) 3 0 James Zhang (▼1)
183  0   183 31-Mar Paul Errington (▬) 0 3 Colin Owen (▬)
184  0   184 31-Mar Edward Griffiths (▲50) 3 0 Himmy Yeung (▼1)
185  0   185 31-Mar Eric Ho (▲1) 3 2 James Zhang (▼1)
186  0   186 30-Mar Peter Tsang (▲10) 1 3 James Zhang (▬)
187  0   187 28-Mar Paige Hill (▲10) 2 3 Krzysztof Kostienko (▬)
188  0   188 28-Mar David Champion (▲64) 3 1 Jonathan Barton (▼1)
189  0   189 28-Mar Julian Tanner (▲1) 3 2 Oliver Weisberg (▼1)
190  0   190 26-Mar Oliver Weisberg (▲1) 3 2 Julian Tanner (▼1)
191  0   191 26-Mar Oliver Weisberg (▬) 2 3 Julian Tanner (▬)
192  0   192 25-Mar James Zhang (▲5) 3 2 Eric Ho (▼1)
193  0   193 24-Mar Eric Ho (▲3) 3 0 Vincent Yu (▼1)
194  0   194 24-Mar Lincoln Chan (▲1) 3 2 Tim Fan (▼1)
195  0   195 24-Mar Wilson Chan (▬) 0 3 Malcolm Kerr (▬)
196  0   196 24-Mar David Champion (▬) 0 3 Anson Wong (▬)
197  0   197 24-Mar Dave Robinson (▲1) 1 3 Chris Caves (▬)
198  0   198 24-Mar Renee Wu (▲10) 1 3 James Zhang (▬)
199  0   199 24-Mar Mariko Tam (▲107) 3 0 Dallas Reid (▼1)
200  0   200 24-Mar Jason Brown (▲49) 3 2 Nam Chan (▼1)
 • Are you receiving Squash Section emails - if not register your details here 
 • See all the latest Squash Section news here
 • Event details  of all Socials, Tournaments, Matches, Tours etc. are here
 • .............